Proč bio ?

1. Biopotraviny jsou zdravé

Biopotraviny obsahují v průměru větší množství Vitamínu C a nezbytných minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých v boji proti rakovině.

Bylo dokázáno několika studiemi, že biozelenina a bioovoce obsahují až o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci.

Bioplodiny měly podle vědeckých studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Výsledky byly statisticky průkazné pro vitamín C (o 27 % více), hořčík (29 %), železo (21 %) a fosfor (14 %).

2. Biopotraviny neobsahují přídatné látky a „éčka“

Při výrobě konvenčních potravin se stále používá stovky chemických aditiv, přesto, že u řady z nich byly prokázány negativní účinky na zdraví. Pravidla pro výrobu biopotravin neumožňují použití žádných kontroverzních přídatných látek, naopak povolují použití jen surovin získaných z přírodních zdrojů.

3. Ekofarmáři nepoužívají pesticidy

Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale i v dětské výživě.

Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než se začala zkoumat spojitost mezi těmito chemickými látkami a rakovinou či jinými chorobami. Mnoho herbicidů, fungicidů a insekticidů jsou karcinogenní látky. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organismů a jsou tedy škodlivé i pro člověka. Kromě rakoviny mohou způsobovat také poškození plodu, poškození nervové soustavy a genetické mutace. V nedávné době byla prokázána spojitost mezi přítomností pesticidů v těle a Parkinsonovou chorobou.

U ekologicky pěstovaných plodin se snižuje riziko výskytu reziduí pesticidů. Mnoho lidí kupuje biopotraviny z důvodu ochrany svého zdraví i zdraví celé rodiny.

4. Biopotraviny neobsahují GMO

V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny povoleny. Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití genově modifikovaného materiálu. Ekologičtí zemědělci nemohou používat jakákoli krmiva, která by obsahovala GMO. Biopotraviny jsou jediný způsob, jak se vyhnout třeba i nevědomému požívání GMO, protože v žádném stupni výroby a zpracování biopotravin nesmějí být modifikované organismy použity.

5. Bio vždy znamená „z volného chovu“

Stále více lidí má zájem kupovat kuřata a vejce z neklecových chovů. Málokdo si ale uvědomuje, že ekologicky chované nosnice i kuřata musí vždy být z volného chovu a s výběhem, umožňující zvířatům volný pohyb, přístup na čerstvou trávu a vzduch.

6. Ekozemědělci a biovýrobci dodržují vysoké standardy

Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v Evropské legislativě. Biopotravinám zkrátka můžete důvěřovat.

7. Ekozemědělci pečují o zvířata ohleduplně

Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné místo v systému ekologického hospodaření.

Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou, a dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nemusejí podávat svým zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: nedržet na daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a krmit je přirozenými krmivy.

Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky. V případě akutního onemocnění, pokud by zvíře mohlo jinak trpět, se mohou pod dohledem veterináře použít konvenční léčiva.

8. Ekologické zemědělství prospívá přírodě a volně žijícím zvířatům

Intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště.V některých oblastech zmizelo přes 70 % ptáků, mnoha druhům motýlů, obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení. Průmyslové zemědělství používá desítky tisíc kilogramů chemických látek ročně. Každý z nás pak zaplatí tisíce za čištění pitné vody od nebezpečných chemikálií.

Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům a méně znečišťuje. Na místech, kde se hospodaří ekologicky, se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů a rostlin. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé organismy. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.

9. Bioprodukce snižuje naši závislost na neobnovitelných zdrojích

Zemědělství se za poslední tři generace radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly výrobní podniky zcela závislé na strojích, které spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na výrobu umělých hnojiv. Přes 20 % emisí skleníkových plynů pochází ze zemědělství a výroby potravin. Pokud dáme přednost sezónním biopotravinám od místních zemědělců činíme zásadní krok ke snižování naší uhlíkové stopy.

Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. V neposlední řadě místní výrobky často přicházejí na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně ujetých kilometrů.

10. Biopotraviny výborně chutnají

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin. Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než konvenční. Péče o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez umělých aditiv a zlepšovadel, která nejsou při biovýrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních chovů. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je ochutnal.