Co jsou bedýnky ?

Biobedýnky jsou způsobem prodeje ovoce a zeleniny vypěstované v ekologickém zemědělství od pěstitele přímo konečnému spotřebiteli. Systém biobedýnek je dnes běžně provozován například v Německu či Velké Británii, v poslední době si hledá cestu k uvědomělým zákazníkům i v České republice.
Biobedýnky jsou pravidelnou dodávkou sezónní a čerstvé, místně produkované zeleniny a ovoce.
Na základě dohody s farmářem se k Vám každý týden dostává výběr právě dozrávající zeleniny a ovoce.
Důležitým aspektem bedýnek je též podpora konkrétních českých farmářů, kterým zaručená platba umožňuje lépe překonat období před hlavní sklizní.

Přednosti biobedýnek

Čerstvé potraviny – sezónní zelenina a ovoce jsou sklizeny těsně před distribucí.
Místní potraviny – znáte původ zakoupených potravin.
Zdravé potraviny – potraviny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství, bez heribicidů a pesticidů, bez dalšího chemického ošetření. Zdravější pro vás i pro krajinu.
Ohleduplné potraviny – potraviny nevyžadující mezinárodní dálkovou dopravu, potřebující minimum obalů – tedy potraviny s nízkou ekologickou zátěží a uhlíkovou stopou.
Pestré potraviny – můžete objevit a ochutnat tradiční i některé méně obvyklé druhy zeleniny či ovoce, které ještě neznáte.
Zodpovědné potraviny – systém biobedýnek podporuje místní farmáře, pomáhá jim překonat vlivy případné neúrody určitého druhu ovoce či zeleniny, umožňuje sestavovat pestřejší osevní plány a určovat odbyt.