Kontakt na organizátora bedýnek


Kontakty na organizátory bedýnek nalezente na úvodní stránce.

O nás

Jsme malé rodinné hospodářství zaměřené na harmonický život v souladu s půdou a přírodou. Svou činností se snažíme naplňovat ideály společného soužití rodiny a vedení plného a spokojeného života. Usilujeme také o trvale udržitelné a soběstačné hospodaření.
Ekofarma se nachází na okraji Liberce, v městské části Kateřinky, v těsném sousedství CHKO Jizerské hory. Naše pozemky se rozkládají mezi roztroušenou vesnickou zástavbou, jedná se o malá políčka, pastviny a lesní okraje. V okolí obhospodařujeme asi 4 hektary půdy, kterou jsme převzali po více než 20 letech neudržování. Na našich pozemcích žijí některé druhy ohrožených živočichů, najdete zde i některé vzácné a chráněné rostliny.

Nabízíme především živočisné produkty, tedy jatečné beránky či kozlíky, kanadská pastevní prasátka na domácí porážku, králíky či vejce.

 Zeleninu pěstujeme jen pro vlastní potřebu, zeleninu do bedýnek zajišťuje Petr Macháček, který je registrovaný ekeologický zemědělec.

Zprávy z našeho života naleznete na www.poddracimkamenem.cz/blog