Dodavatelé

Petr Macháček, Huntířov u Jablonce nad Nisou

Jsme malé rodinné hospodářství zaměřené na udržitelný rozvoj života na místě, ve kterém jsme se rozhodli žít. Pod slovem udržitelným je v našem pojetí myšleno to, abychom z lokálního, potažmo ale i z globálního hlediska žili v souladu s přírodou. Žili tak, abychom si brali z přírody jen tolik, kolik opravdu potřebujeme a zachovali či svými zásahy obnovili harmonické soužití lidí a Přírody. Člověk v současném věku žije jakoby odtrženě, v jakémsi oddělení, škatuli, kdy jeho vnímání celistvosti je velmi snížené. Věříme, že svou snahou o naslouchání Přírodě, tj. vnímání dějů a procesů probíhajících neustále kolem nás, ať je to střídání cyklů ročních období, fází měsíce...volně žijící zvěře a stromů postupně začneme vnímat i právě ten skutečný svět, který je kolem nás.  Začneme si uvědomovat to až neskutečné propojení, závíslost jednoho na druhém. Uvědomíme si to, že není lhostejné jak zacházíme se Zemí, s její půdou, vodou, vzduchem a životem na ní. Je velmi důležité, co a jak kde děláme.

Další drobní dodavatelé

Hledáme pro Vás i další místní dodavatele, jejichž produkty budeme přidávat do našich biobedýnek.

Budeme se Vám snažit zprostředkovat možnost nákupu ze dvora dalších našich přátel zemědělců.

Bohužel se minulý rok neosvědčilo přidávat produkty do bedýnek, budeme se Vám tedy snažit zprostředkovat kontakty na spřátelené zemědělce, abyste si mohli další produkty koupit přímo od nich.

Jedná se o místní Radčická vejce, dále o sýry z farmy Lukava Martina a Jany Rosenbaumových a sýry z hospodářství Ve Dvoře od Lenky a Navota.